Harâma uzanmamalı

İmâm-ı Rabbânî ki, çok büyük evliyâdır.
Hasta gönüller için, her sözü bir devâdır.

Bir gence mektûb yazıp, buyurdu ki: (Evlâdım!
Seni, bu din yolundan ayırmasın Allah'ım.

Dünyâ ile âhiret, birbirinin tam tersi.
Birini râzı etsen, gücenir ötekisi.

Ey yavrum, sana pek çok lütf edip Hak teâlâ,
Şereflendirmiş idi tövbe ve istiğfârla.

Ve sonra cenâb-ı Hak, lütf edip pek çok yine,
Kavuşturmuştu seni, bir velî sohbetine.

Şimdi bilmiyorum ki, nefis ile şeytânın,
Din bilgisi olmayan kötü arkadaşların,

Arasında, o temiz halde kalabildin mi?
Bu üç güçlü düşmana, karşı durabildin mi?

Gençlik var ve para bol, arkadaşlar uygunsuz.
Nefsin her arzusunu, yapmak kolay ve ucuz.

Ey yavrum, benim sana diyeceğim tek şudur:
Körpeciksin, yolun da begayet korkuludur.

Öyleyse mubâhlara, fazla eğilmemeli.
Az kullanırken dahi, iyi niyet etmeli.

Meselâ bir şey yerken, yiyip kuvvetlenmeye,
Allah'a, daha iyi ibâdet eylemeye.

Giyerken, örtünmeyi niyet eylemelidir.
Gösterişi, hâtırdan hiç geçirmemelidir.

Her bir mubâh için de, ders çalışırken hattâ,
Böyle iyi niyetler yapmalıdır mutlaka.

Büyükler, azimetle amel edip her zamân,
Elden geldiği kadar kaçındılar ruhsattan.

Mubâhları, zarûret kadar kullanmalıdır.
Harâm ve şübheliye, hiç uzanmamalıdır.

Hak teâlâ, kullara merhamet edip zirâ,
Mubâhla zevklenmeye izin verdi onlara.

Harâm kılmış ise de, bir kaç zararlı şeyi,
Helâl, mubâh kılmıştır faydalı çok nesneyi.

Aklı gideren içki, harâm ise de, fakat,
Helâldir tatlı, renkli, türlü türlü meşrûbât.

Hınzır harâm ise de, fakat buna mukâbil,
Bir çok kuş ve hayvanlar, helâldir, harâm değil.

Helâl olan sayısız zevkleri bırakarak,
Onun harâm kıldığı bir iki zevke sapmak,

Hakk'a karşı, ne kadar büyük edebsizliktir.
Ne derece bir inâd, ne terbiyesizliktir.

Hem de harâm ettiği lezzetler her ne ise,
Mubâh olanlarda da, vardır hem fazlasıyle.

Helâl olan zevkleri, bırakalım bir yana.
(Hak rızâsı), daha çok lezzet verir insana.

Bir insanın işinden, râzıysa Rabbi eğer,
İşte bu zevk yanında, hiç kalır diğer zevkler.

Bir insanın işini, Hâlık'ı beğenmezse,
Bundan büyük bir cefâ olur mu o kimseye?

Cennette olanlardan, râzı olması Rabbin,
Hepsinden tatlı gelir Cennet ni'metlerinin.

Râzı olmamasıysa Cehennemdekilerden,
Dahâ çok acı gelir, her azâb ve elemden.)