İKİYÜZELLİDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

 

Bu mektûb, molla Ahmed-i Berkîye "rahmetullahi aleyh" yazılmışdır. Birkaç süâline cevâbdır:

Allahü teâlâya hamd olsun. Onun seçdiği, sevdiği iyi insanlara selâm olsun!

Süâl:  İnsan her ne yaparsa, zemânın sâhibinin emri ile yapmalıdır ki, hayrlı sonuç alabilsin. Tâ'atleri, ibâdetleri yapmak da böyledir demişlerdir. Eğer bu söz doğru ise, bize, her hayrlı işi yapmak için emr ve izn buyurmanızı dileriz diyorsunuz?

Cevâb:  Büyüklerin bu sözü doğrudur. Size izn verilmişdir. Fekat hayrlı sonuç demek, o işin sonucu olan şey demekdir. Her istenilen şeyi elde edebilmek demek değildir.

Süâl:  Kitâbda diyor ki, hâce Ubeydüllah-i Ahrâr "kuddise sirruh" hazretleri buyurdu ki, (Kur'ân-ı kerîmin hakîkati, cem' mertebesindedir. Ya'nî Zât-i teâlânın ehadiyyet mertebesindedir). Böyle olunca, (Mebde' ve Me'âd)  kitâbındaki, (Kâ'benin hakîkati, Kur'ân-ı kerîmin hakîkatinin üstündedir) yazısının ma'nâsı nedir?

Cevâb:  Burada, ehadiyyet mertebesi demek, hiçbirşeyin bulunamıyacağı Zât-i ehadiyyet değildir. Onun için, bu ehadiyyet mertebesinde, sıfat ve şân bulunur. Çünki Kur'ân-ı kerîmin hakîkati, kelâm sıfatındandır. Kelâm sıfatı da, Allahü teâlânın sekiz sıfatından biridir. Kâ'benin hakîkati ise, sıfatların ve şânların bulunamıyacağı, dahâ üstün bir mertebedendir. Bunun için, Kâ'benin hakîkati dahâ yüksek olmakdadır.

Süâl: Birkaç tefsîrde diyor ki, (Ben Kâ'beye secde ediyorum diyen kimse kâfir olur. Çünki secde, Kâ'beye doğru yapılır. Kâ'beye yapılmaz). Başka yerlerinde de diyor ki, (Müslimânlığın başlangıcında, secdede, senin için secde olsun derlerdi). Senin için demek Zât-i teâlâ için demekdir. Böyle olunca, (Mebde' ve Me'âd)  kitâbındaki, (Eşyânın maddeleri, cismleri, Kâ'benin binâsına secde etdikleri gibi, eşyânın hakîkatleri de, Kâ'benin hakîkatine secde eder) sözü ne demekdir?

Cevâb:  Sözün gelişi böyle olmuşdur. Melekler, Âdem aleyhisselâma secde etdiler demek de böyledir. Secde, Allahü teâlâya yapılır "celle şânüh". Hiçbir mahlûka secde edilmez. Size ve yanınızda olanlara ve sevdiklerinize ve öncelikle molla Pâbende ve şeyh Hasene selâm ederim.