ONDOKUZUNCU MEKTÛB

 

Bu mektûb, yine yüksek mürşidine yazılmışdır. Birkaç ihtiyâc sâhibinin gönderildiği bildirilmekdedir:

Yüksek  kapınız hizmetçilerinin en aşağısı sunar ki, askerden bir kimse geldi. Dehli  ve Serhend fakîrlerinin geçen  sonbehâr mevsimi  için olan haklarının yüksek kapınız hizmetcilerinden hakkı olanlar  araşdırılarak, onlara da dağıtılması  için size gönderildiğini bildirdi. Bunun  için saygısızlık yaparak yazıyorum.  Şeyh Ebül Hasen  adına bin dirhem  gönderilmesi. Kendisi ilm sâhibidir. Ve Hâfız Şâh Hüseyn  adına da bin dirhem gönderilmesi lâzımdır. Şâh Hüseyn,  Şeyh Nevvâb vakfının vekîllerindendir. Bunların ikisi de hayâtdadır ve işleri başındadır. Kendilerinin hakları  olduğunda şübhe  yokdur.  Vekîllerini gönderdiler. Askerin söylediği  doğru ise, ikisinin hakkını  buna vermek  uygun olur. Kendileri Serhenddedirler.