YÜZOTUZDOKUZUNCU MEKTÛB

 

Bu mektûb, Ca'fer beğ Tehânîye yazılmışdır. Ehlullaha dil uzatan saygısızları, söz ile, yazı ile kötülemek câiz olduğu bildirilmekdedir:

 Okşayıcı mektûbunuzu okumakla şereflendik. Allahü teâlâ size selâmet versin! Fakîrlerin hâlini araşdırıyorsunuz. Yakınlığı, uzaklığı hep bir tutuyorsunuz. Saygılı kardeşim! Kureyş kâfirleri uğursuzluklarının, aşağılıklarının, taşkınlıklarının artdığı zemânda, müslimânları çekişdirici, kötüleyici şeyler uydururlardı. Peygamberimiz "aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm" İslâm şâ'irlerinden birkaçına kâfirleri kötülemelerini emr buyurdu. O şâ'irlerden biri, Resûlullahın "aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâmü vettehıyye" önünde minbere çıkdı. Herkese karşı kâfirleri kötüleyen şi'rleri okudu. O Server "aleyhissalâtü vesselâm", (Bu, kâfirlerin kötülüğünü açığa vurdukça, Rûhul-Kuds bununla berâberdir)  buyurdu. İnsanların kötülemesi, incitmesi, aşkın ni'metlerindendir. Yâ Rabbî! Peygamberlerin efendisi hurmetine "aleyhi ve alâ âlihi ve aleyhimüssalevâtü vetteslîmât" bizleri onlardan eyle! Âmîn.